Головна Навчальна програма

Навчальна програма

Підготовка фахівців за методом символдрами проходить посеместрово шляхом виконання обов’язкової навчальної програми обсягом не менше 1385 акад. годин.

Під час складання цієї програми, доценти КОС керувалися певними принципами. Зокрема, програма повинна бути націлена на освітні стандарти міжнародного співтовариства психотерапевтів, які весь час удосконалюються, вона повинна включати основні концепції та основні підходи в психотерапевтичної практиці, вона повинна забезпечити набуття базових психотерапевтичних навичок та навичок роботи за методом символдрами, вона повинна відповідати стандартам провідних для нас освітніх організацій МТКПО і МГОСРС, а сама освіта має надати досвід отримання різноманітного психотерапевтичного досвіду та розробки способів психотерапевтичної феноменології, психотерапевтичної рефлексії та орієнтованої на виявлення і створення екзистенційно-онтологічної аналітики.

1 рік

4 навчально-методичних семінари:

Усього – 120 акад. год.

2 навчально-теоретичних семінари:

Усього – 60 акад. год.

 • 10 сесій індивідуальної навчальної терапії.
 • 2 індивідуальні супервізії та 10 відвідувань групової супервізійної роботи.

Теоретичний колоквіум з обговоренням теоретичних (у формі реферату) та методичних питань – 20 акад. год.

Навчально-теоретичні семінари оглядово висвітлюють основні положення психоаналітичної концепції З.Фрейда, аналітичної психології К.Г.Юнга та провідних психоаналітичних теорій розвитку, таких як теорії А.Адлера, А.Фрейд, Е.Еріксона, М.Кляйн, Р.Файрберна, О.Кернберга, Х.Когута, Ж.Лакана.

2 рік

3 навчально-методичних семінари:

Усього – 80 акад. год.

4 навчально-теоретичних семінари:

Семінари присвячено діагностиці в контексті символдраматичної практики.

Усього – 80 акад. год.

 • Продовження індивідуальної навчальної терапії.
 • Групова навчальна терапія – 100 акад. год.
 • Індивідуальні супервізії та участь у груповій супервізійній роботі.

Теоретичний колоквіум – 20 акад. год.

3 рік

1 навчально-методичний семінар:

5 навчально-теоретичних семінари:

Семінари присвячено структурному, феноменологічному та екзистенційному підходам у символдрамі, психоаналітичному пропрацюванню, роботі з перенесенням та контрперенесенням.

Усього – 150 акад. год.

 • Індивідуальні та групові супервізії.
 • Продовження індивідуальної та групової навчальної терапії.

4 рік

3 навчально-теоретичних семінари

Семінари присвячено поглибленому опрацюванню основних підходів у психотерапії, отриманню різноманітного психотерапевтичного досвіду та розробці способів психотерапевтичної феноменології, психотерапевтичної рефлексії та екзистенційно-онтологічної аналітики.

Усього – 90 акад. год.

 • Індивідуальні та групові супервізії.

5 рік

 • Індивідуальні та групові супервізії.
 • Підготовка дипломної роботи, що представляє собою опис психотерапевтичного процесу одного пацієнта (не менше 25 сесій).

Захист дипломної роботи

 

Протягом усього навчання паралельно з методичною та теоретичною підготовкою проходить індивідуальна навчальна психотерапія мінімум 50 сесій по 1 годині та групова навчальна психотерапія 50 занять тривалістю не менше 2 годин. Усього – 150 годин.

Студентами проводиться самостійна робота з текстами першоджерел та підбиття підсумків цієї роботи на колоквіумі наприкінці кожного семестру. Усього – 360 годин.

Протягом усього періоду навчання кожен студент повинен провести під контролем супервізора психотерапію не менше трьох пацієнтів. Два з них повинні пройти 15-20 терапевтичних сеансів. Щонайменше один пацієнт повинен пройти тривалу психотерапію за методом символдрами тривалістю більше 25 сеансів. Супервізії необхідно проходити (орієнтовно) не рідше, ніж одна супервізія на 4 сеанси з пацієнтом. Всього – 20-25 годин.

Наприкінці навчання складається іспит у формі колоквіуму, який містить у собі повідомлення про структуру та обсяг психотерапевтичної практики та представлення клінічного випадку психотерапії за методом символдрами (з описом катамнезу не менше, ніж півроку). У ході іспиту ведеться дискусія щодо вивченої літератури та загальних питань психотерапії. Іспит приймають два доценти, з якими кандидат не був пов’язаний дружбою, службовими стосунками або проходженням психотерапії. Не менш, ніж за два тижні до іспиту, кандидат надає дипломну роботу (12-24 друкованих стор.) у трьох примірниках – по одному примірнику для кожного доцента, а також один примірник для архіву.

До іспиту надається аудіокасета із записом сеансу психотерапії, фрагмент з якої може бути прослуханий під час іспиту, або надрукований протокол сесії.

 

Загальний обсяг в годинах навчальної підготовки

 • Навчально-методична підготовка – 220 годин.
 • Теоретична підготовка – 380 годин.
 • Особистий досвід – 150 годин (50 індивідуальна терапія + 100 групова).
 • Індивідуальна супервізія – 25 годин.
 • Участь у групових супервізіях – 200 годин.
 • Самостійна робота з першоджерелами – 360 годин.
 • Колоквіуми – 40 годин.

Усього – 1375 акад. годин.

Куратори, які ведуть освітні програми, спільно з Ученою радою відповідальні за забезпечення студентів усіма видами навчання та навчальної терапії, а також методичними матеріалами.