Головна Звернення до Етичної Комісії МГО СРС КІП

Порядок розгляду заявок до Етичної Комісії МГО СРС КІП

 1. Звернення до Етичної Комісію (ЕК) оформляються лише письмово.
 2. Звернення пишеться у вільній формі на ім'я Віце-президента з Етики Жукову А.С. і відправляється електронною поштою: park1@ngs.ru.
 3. Факт звернення фіксується секретарем ЕК.
 4. Письмове звернення, яке надійшло до ЕК, розглядається протягом 30 днів з дня реєстрації.
 5. Віце-президент з Етики має право продовжити термін розгляду звернення ще на 30 днів, повідомивши про продовження терміну його розгляду обидві сторони.
 6. Члени МГО СРС КІП, згадані у заявці, сповіщаються секретарем ЕК по телефону.
 7. Віце-президент з Етики призначає дату розгляду заявки в ЕК. Засідання ЕК може проходити в інтерактивному режимі за допомогою засобів зв'язку.
 8. На засідання ЕК запрошуються заявник і члени МГО СРС КІП, згадані у заявці.
 9. Після розгляду заявки, члени ЕК виносять рішення про наявність або відсутність етичного порушення з боку члена МГО СРС КІП.
 10. Рішення ЕК повідомляється обом сторонам.
 11. У разі відсутності етичних порушень у діяльності члена МГО СРС КІП висновок ЕК може, за згодою обох сторін, публікуватися на сайті МГО СРС КІП.
 12. У разі виявлення факту етичного порушення, ЕК діє таким чином:
 • Призупиняє членство в МГО СРС КІП до уточнення ситуації та винесення рішення.
 • Рекомендує члену МГО СРС КІП проходження додаткового навчання, проходження супервізії з метою в подальшому уникнення скарг.
 • Рекомендує Президенту МГО СРС КІП, Правлінню МГО СРС КІП, Конференції МГО СРС КІП виключити фахівця з членів МГО СРС КІП.
 1. Після виконання членом МГО СРС КІП рекомендацій ЕК, проводиться контрольне засідання ЕК і виноситься рішення про відновлення або припинення членства в організації. Рішення направляється Президентові МГО СРС КІП, Правлінню МГО СРС КІП.